Servis - Servis klimatizací

Servis - Servis klimatizací

Kontrola klimatizace

Klimatizace musí být, stejně jako například motor, pravidelně kontrolována, aby byla zajištěna její správná funkčnost a bezproblémový chod. Pokud není kontrola klimatizace alespoň 1 x ročně provedena, může docházet k její nesprávné funkci, která se může projevovat například nízkým chladícím výkonem, v horším případě její úplnou nefunkčností. Toto může být způsobeno nízkým obsahem chladiva v chladicím okruhu, který je zapříčiněn samovolným únikem, který může být až 10% obsahu chladiva za rok. Proto našim zákazníkům nabízíme kontrolu klimatizace, která spočívá v odsátí veškerého chladiva z okruhu klimatizace, jeho vyčištění a následně zpětné naplnění předepsaným množstvím nového chladiva.

Proplach kapalným chladivem

Pokud ovšem dojde například k poruše kompresoru, spojené s destrukcí jeho vnitřních součástí, je nutné před výměnou kompresoru a dalších součástí chladícího okruhu, provést proplach zbylých částí, které se nemění, a to kapalným chladivem. Tímto dojde k vyplavení všech mechanických nečistot z těchto součástí. Ty by totiž mohly následně způsobit opět poškození nového kompresoru.

Dezinfekce klimatizace

Během provozu klimatizace dochází ve vzduchovém potrubí k množení škodlivých mikroorganismů projevující se zejména zápachem, alergikům však mohou způsobovat i další potíže. Abychom se těmto problémům vyhnuli je zapotřebí pravidelně provádět antibakteriální čištění vzduchového potrubí vozidla, kterým do kabiny proudí ochlazený vzduch. Což lze realizovat několika způsoby s použitím různých chemických přípravků.

Auto Štěpánek využívá k desinfekci klimatizace výborných oxidačních vlastností ozónu O3, který je vpouštěn do kabiny a vlastním cirkulačním okruhem vozidla dopravován i tam, kam se běžné chemické přípravky nedostanou. Tím dojde k odstranění nežádoucích látek nejen ze vzduchového potrubí vozidla, ale také z kabiny. Při této desinfekci nepoužíváme žádné další chemické přípravky, vše je prováděno pouze ozónem O3. Desinfekce by měla být prováděna 1 až 2 x ročně pro dosažení optimální nezávadnosti.

Pokud pozorujete nepříjemný zápach nebo alergické potíže při používání Vaší klimatizace, nechejte si ji včas zkontrolovat a vyčistit.

Co můžete pro klimatizaci udělat vy?

Ovšem i Vy můžete pro klimatizaci svého vozu hodně udělat. Pro zachování správné funkčnosti pomůže také, když alespoň jednou měsíčně, a to i v zimním období, klimatizaci na chvíli zapnete a necháte ji rozpohybovat.

Všechny další informace poskytují servisní poradci v přijmu oprav na telefonním čísle:
24 24 28 367